Veřejná zakázka: II/110 Benešov, ul. Táborská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 759
Systémové číslo: P17V00000046
Evidenční číslo zadavatele: vz-649/16
Datum nákupu / nabídek: 11.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/110 Benešov, ul. Táborská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace protihlukové úpravy obrusné vrstvy komunikace. Je navrženo celoplošné odfrézování stávající obrusné vrstvy včetně vrstvy ložní. Místně bude provedna sanace podkladních vrstev skládající se z odfrézování porušené podkladní vrstvy, pokládce nové a vyztužení geokompozitním materiálem. Ložnou vrstvu bude tvořit SAL s pojivem CRmB v t. 30 mm, obrusnou BBTM s pojivem CRmB v tl. 35 mm. Před zahájením stavebních prací provede město Benešov částečnou opravu kanalizačního řadu překopem u křižovatky II/110 x ul. Husova. (není součástí tohoto projektu )-nutná koordinace prací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v barvě a plastu.
Šířkové uspořádání na silnici II/110 a niveleta vozovky zůstane zachována. Součástí rekonstrukce obrusné vrstvy bude též provedení sanace podkladní vrstvy, provedení obnovy vodorovného dopravního značení, výšková rektifikace inženýrských uzávěrů, vpustí kanalizace, návrh, projednání a realizace DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 203 415 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky