Veřejná zakázka: III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev.č. 00710-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 753
Systémové číslo: P17V00000040
Evidenční číslo zadavatele: vz-520/16
Datum nákupu / nabídek: 11.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev.č. 00710-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 00710-1 v obci Okoř spočívající v demolici N.K. a vybavení stávajícího mostu přes Zákolanský potok v obci Okoř. Bude postaven nový žb. rámový, monolitický, jednopolový most s parabolickými náběhy pro silnici kategorie S 6,0 (5,5)/50, jednostranný chodník šíře 1,5 m, založení mostu hlubinné na pilotách, vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí), uprava koryta Zákolanského potoka v délce cca 38 m, rekonstrukce a úprava silnice III/00710 před i za mostem v délce cca 10 m, včetně přechodových oblastí, přeložka veřejného osvětlení a kamerového systému, dopravně-inženýrské opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností SUDOP Praha a.s., se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha, IČ 25793349, podzhotovitel PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 2, 100 31 Praha 10, IČ 45272891, č. zakázky 1-0710-0001-04 z 10/2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 999 634 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky