Veřejná zakázka: Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje - Překládací stanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7511
Systémové číslo: P20V00001438
Datum zahájení: 15.10.2020
Nabídku podat do: 30.10.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje - Překládací stanice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vyhotovení studie, na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje týkající se železniční přepravy a překládacích stanic. Cílem zakázky je aktualizovat a navrhnout optimální síť překládacích stanic pro shromažďování a následnou přepravu odpadů k jejich využití (zejména SKO, další odpady vhodné pro energetické využití, odpady vhodné pro materiálové využití) tak, aby řešení akceptovalo nejvhodnější dopravní podmínky v lokalitě a dále bylo ekonomicky vhodným řešením pro přepravu odpadů ve vazbě na konečná zařízení pro využití odpadů.
V rámci zakázky bude provedeno ověření možností železniční přepravy odpadů na území Středočeského kraje. Základním předpokladem je, že odpady z překládacích stanic budou dovezeny ve vhodných kontejnerech do železniční stanice, kde budou přeloženy na vlak. Případně druhou variantou je možnost vybudovat překládací stanici přímo v místě překládky na železnici. Je nutné prověřit:
- Vhodné lokality v železniční síti pro překládku odpadů. Technické řešení (včetně nároků na použité kontejnery, jejich vlastnictví) a podmínky v jednotlivých lokalitách (varianty překládky naplněných kontejnerů a varianty nakládky odpadů do kontejnerů v místě železniční stanice) a to včetně vykládky kontejnerů v místě určení a řešení případné vytíženosti kontejnerů při zpáteční přepravě.
- Způsob organizace přepravy odpadů (skládání vlaků, četnost přepravy v rámci pracovního týdne, vykládka kontejnerů v místě, výměna prázdných kontejnerů), přičemž cílové destinace mohou být na území Středočeského kraje případně okolních krajů (Ústecký, Jihočeský, Pardubický, Plzeňský, Liberecký).
- Zhodnocení nákladovosti železniční přepravy odpadů (nakládka ve variantách, vlastní přeprava, vykládka v místě, výměna kontejnerů).
S přihlédnutím ke zjištěným podmínkám železniční přepravy bude navrhnuta optimální síť překládacích stanic na území Středočeského kraje. Návrh bude:
- zohledňovat produkci odpadů v oblasti,
- ověří možnosti měst a obcí ke zřízení překládacích stanic (vlastnictví vhodných pozemků, zájem obcí),
- dopravní řešení ve vazbě na silniční a železniční síť,
- obsahovat základní charakteristiku jednotlivých stanic (popis spádového území, kapacita stanice v t odpadů/rok, návrh technického řešení ve vazbě na vhodný způsob přepravy,
- součástí bude odhad nákladovosti překládky a přepravy odpadů (např. Kč/t odpadů) v jednotlivých stanicích a to včetně předpokládaných investic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky