Veřejná zakázka: III/3367 Zbraslavice - Krasoňovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 750
Systémové číslo: P17V00000037
Evidenční číslo zadavatele: vz-661/16
Datum nákupu / nabídek: 09.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3367 Zbraslavice - Krasoňovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení čištění vozovky od nánosů - strojně samosběrem, nanesení spojovacího postřiku a vyrovnávky. V úseku č.1 bude po částečném odfrézování do hloubky 6 cm provedena výšková úprava uličního vpustu a inženýrských uzávěrů s následnou pokládkou ACO 11 v tl. 50 mm v uvedených úsecích staničení a zřízení nezpevněné krajnice štěrkodrtí tl. 8 cm. Součástí stavby je realizace DIO, zabezpečení staveniště a zřízení vodorovného dopravního značení včetně předznačení. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 831 134 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky