Veřejná zakázka: Nákup notebooků pro zastupitele Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 746
Systémové číslo: P17V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2017
Nabídku podat do: 09.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup notebooků pro zastupitele Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky v rozsahu dle Přílohy 1 a 2, kterou účastník vyplní. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 3).
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části v souladu s § 35 zákona. Tam, kde není v ZD uvedeno, zda se týká jen některé části veřejné zakázky, platí uvedené pro obě části stejně. Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup výpočetní techniky pro nové Zastupitelstvo Středočeského kraje. Podrobnosti stanovuje příloha č. 1 a 2 této ZD.

Předmětem jednotlivých částí je:
Část 1 veřejné zakázky: „Nákup 50 kusů přenosného počítače a tabletu“ s předpokládanou hodnotou zakázky 618 500 Kč bez DPH (748 385 Kč včetně DPH),
Pokud nabídková cena účastníka ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Část 2 veřejné zakázky: „Nákup 20 kusů přenosného počítače a tabletu“ s předpokládanou hodnotou zakázky 481 400 Kč bez DPH (582 494 Kč včetně DPH),
Pokud nabídková cena účastníka ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Přesné parametry výpočetní techniky jsou stanoveny v technické specifikaci pro část VZ 1 v příloze č. 1 a pro část 2 v příloze č. 2 této ZD. Tato technická specifikace je minimální možná, účastník může nabídnout charakteristiky lepší. Účastník vyplní údaje v této technické specifikaci tam, kde k tomu bude vyzván, a přiloží ji k návrhu kupní smlouvy.

V části VZ 1 požaduje zadavatel poskytnutí dvouletého záručního servisu.
V části VZ 2 zadavatel požaduje poskytnutí čtyřletého záručního servisu na místě u zákazníka, s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, při výměně vadného HDD ponechání u zákazníka na likvidaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 099 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky na Veřejnou zakázku je možné podat v listinné podobě osobně v Podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zaslat doporučenou poštou tak, aby byla doručena Zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum
Ulice, číslo popisné: Zborovská 11
Obec, část: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 150 21
Stát: ČR
č. místnosti: 0007

Úřední hodiny:
Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy