Veřejná zakázka: Výsadba stromků oblast Mnichovo Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 743
Systémové číslo: P17V00000030
Evidenční číslo zadavatele: vz-680/16
Datum nákupu / nabídek: 11.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba stromků oblast Mnichovo Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V průběhu roku 2017 se uskuteční výsadba silničního stromoví v rámci oblasti Mnichovo Hradiště Krajské správy a údržby Středočeského kraje, příspěvkové organizace.

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných Standardů péče o krajinu
SPPK A02 001:2013 vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
a dalších platných zákonů a norem ČSN.

Výstavba bude provedena zejména na místech, kde byla nařízena náhradní výsadba odbory Životního prostředí. Současně bude provedeno doplnění a náhradní výsadba v místech pokácených a chybějících kusů. Záměrem výsadby silničního stromoví
je zlepšení životního prostředí a krajinotvorby.

Výsadbové druhy:
javor mléč ( Acer platonoides)
třešeň chrupka ( Primus cordita)
slivoň švestka ( Prumus domestica)
jabloň domácí ( Malus domestica)

Parametry sadebního materiálu:
síla krčku : 8 - 10 cm
1 x kolík ( palisádový) obvod min ( 7 +)
chránička kmene 1 x, výška – 120 +

Následná péče bude spočívat:
v zálivce 8 x ročně, v návaznosti na klimatické podmínky
kontrola ukotvení (12 měsíců po výsadbě)
náhrada uhynulých kusů (12 měsíců po výsadbě)
záruční doba díla bude 24 měsíců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 622 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky