Veřejná zakázka: Označení majetku organizace čárovými kódy pro inventarizaci DHM, DDHM a MOE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 742
Systémové číslo: P17V00000029
Evidenční číslo zadavatele: vz-480/16
Datum nákupu / nabídek: 16.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Označení majetku organizace čárovými kódy pro inventarizaci DHM, DDHM a MOE
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je provedení fyzické inventarizace movitého majetku, který má zadavatel v majetku nebo s ním hospodaří. Označení majetku čárovým kódem, vyhotovení přehledů případných rozdílů a to vše v elektronické podobě i v tištěných přehledech, instalace a implementace systému evidence čárkovými kódy dle požadavku zadavatele. Toto vše dle požadavků platných právních předpisů, zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisůVzhledem k tomu, že organizace v rámci inventarizace DHM, DDHM a MOE chce přejít na označení majetku čárovým kódem a pomocí příslušných čteček čárového kódu by inventarizační komise prováděla řádnou inventarizaci bez možných záměn majetku a.p.
V současné době je majetek označen pouze názvem druhu majetku (DHM, DDHM a MOE) a příslušným inventárním číslem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky