Veřejná zakázka: II/331 Havarijní oprava mostu ev.č. 330-006 přes ČD u obce Budiměřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 740
Systémové číslo: P17V00000027
Evidenční číslo zadavatele: vz-635/16
Datum nákupu / nabídek: 09.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/331 Havarijní oprava mostu ev.č. 330-006 přes ČD u obce Budiměřice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• zpracování DSPS a RDS a projednání a provedení výluk SŽDC, ochranné k-ce pod mostem
• odstranění degradovaných a uvolněných částí podhledu NK a říms
• otryskání VVP betonových ploch, sanace podhledů a svislých ploch sanační maltou – lokálně
• oprava nefunkčního ukolejení + revize
• oprava záchytného systému – zábradlí a protidotykové zábrany
• DIO – projednání a provedení
• odstranění vegetace a očištění krajnic v prostoru mostu
• projekt a soupis prací pro zadání stavby vycházel pouze ze zaměření a oměření přístupných částí mostu, zakreslení všech nepřístupných částí je jen orientační – všechny kubatury u položek souvisejících s tvarem stávajících konstrukcí jsou v soupisu prací uvedeny jako odhady, jejich čerpúání je možné jen dle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI
• zhotovitel je povinen uvážit, že některé položky byly odhadnuty variantně a nelze tedy vyloučit, že se nebudou čerpat, nebo budou čerpány jen v omezeném rozsahu
• provedení havarijního zajištění mostu se předpokládá dle možností výluk na trati SŽDC. Detailní provedení DIO je třeba zhotovitelem projednat s MěÚ Nymburk a DI PČR. Přípravné a dokončovací práce budou probíhat již za provozu.4
• stavební práce budou probíhat v souladu se soupisem prací a BMP ze 27.10.2016,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 379 640 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky