Veřejná zakázka: Neodkladné opravy II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 721
Systémové číslo: P17V00000008
Evidenční číslo zadavatele: vz-541/16
Datum nákupu / nabídek: 30.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Neodkladné opravy II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení
– Stávající mostní konstrukce (kamenná klenba z roku 1937) bude odstraněna. Novou konstrukci tvoří železobetonový monolitický rám. Vozovka na mostě živičná dvouvrstvá. Římsy železobetonové monolitické. Svodidla navržena pro stupeň zadržení H2.
Stavba je dále členěna na stavební objekty:
• SO 101 Komunikace
• SO 102 Dopravní opatření
• SO 201 Most
• SO 401 Ochrana nadzemního vedení CETIN
Stavební povolení nabylo právní moci 24.3.2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 488 717 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky