Veřejná zakázka: III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - aktualizace DÚR, DSP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7107
Systémové číslo: P20V00001034
Evidenční číslo zadavatele: VZ-359/20
Datum zahájení: 13.07.2020
Nabídku podat do: 22.07.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - aktualizace DÚR, DSP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí DÚR a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP akce „III/0083 a III/0084, rekonstrukce komunikací“. Aktualizace dokumentace spočívá v návrhu nové dešťové kanalizace, která by propojila již navržený systém odvodnění silnice III/0083 s obecní nádrží, která bude sloužit k retenci dešťové vody. Do DÚR a DSP opravy silnice je tedy nutné zpracovat a zkoordinovat s ostatními stavebními objekty návrh dešťové kanalizace – předpokládá se řad DN 250 v délce asi 60 m a řad DN 300 v délce asi 100 m. Dále je nutné navrhnout i úpravy projektu obecní nádrže v rozsahu nezbytném pro napojení obou kanalizačních řadů na vtokový objekt nádrže. Obecní nádrž má již platné stavební povolení a většina zemních prací je již provedena.
Navržené řešení reflektuje stanoviska orgánů životního prostředí a správce dotčené vodoteče, jejichž požadavkem je nenavyšovat množství dešťových vod odváděné uličními vpustmi oproti současnému stavu a likvidace dešťových vod primárně v místě stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 395 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky