Veřejná zakázka: III/10812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – TDI a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 710
Systémové číslo: P16V00000629
Evidenční číslo zadavatele: vz-525/16
Datum nákupu / nabídek: 05.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – TDI a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“), poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/10812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2“ (dále jen „stavba“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 216 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky