Veřejná zakázka: III/11826-Kuní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7092
Systémové číslo: P20V00001019
Evidenční číslo zadavatele: VZ-393/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11826-Kuní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/11826-Kuní“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem díla je oprava silnice č. III/11826, kdy práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na navazující komunikace v tl. 5 cm. Následně bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik 2x, vyrovnávka 3 cm, pokládka ACO v tl. 5 cm. V konečné fázi vyfrézování a zalití spár v napojení. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 793 090 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz),https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky