Veřejná zakázka: II/126 kř. II/125 – Trhový Štěpánov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7091
Systémové číslo: P20V00001018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/126 kř. II/125 – Trhový Štěpánov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/126 kř. II/125 – Trhový Štěpánov“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla jsou zejména v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů, dosypání krajnic, provedena sanace konstrukčních vrstev tl. 35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACP 22 – 8cm), vodorovné dopravní značení, vodící proužky, osazení směrových sloupků, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 799 460 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky