Veřejná zakázka: III/23614 a III/23613 Kublov, oprava povrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7081
Systémové číslo: P20V00001008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 23.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/23614 a III/23613 Kublov, oprava povrchu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění díla jsou opravy komunikace III. třídy v průtahu obce Kublov. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu po výstavbě inženýrských sítí. Silnice III/23614 a III/23613 vykazují plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné
a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 167 844 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky