Veřejná zakázka: Provedení běžných prohlídek mostů s návrhem údržby a oprav včetně cenové kalkulace dle expertních cen v BMS - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 708
Systémové číslo: P16V00000627
Evidenční číslo zadavatele: vz-629/16
Datum nákupu / nabídek: 12.12.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení běžných prohlídek mostů s návrhem údržby a oprav včetně cenové kalkulace dle expertních cen v BMS - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je provedení běžných prohlídek mostů v sestavě dle jednotlivých oblastí KSÚS SK, která je přílohou této výzvy. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221. Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah budou elektronicky (e-mailem odpovědné osobě ve věcech technických) avizována ihned po prohlídce. Po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1x v tištěné, parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí KSÚS SK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 960 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky