Veřejná zakázka: III/0046 Čmín - Bohostice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7076
Systémové číslo: P20V00001003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 07.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0046 Čmín - Bohostice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění díla jsou zejména geodetické zaměření stavby, odsouhlasení rozsahu prací, odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, vyrovnávka před pokládkou ACo11, provedení očištění vozovky a aplikace spojovacího postřiku a pokládky ACo 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry.
Dále bude provedeno odfrézování a zalití pracovní spáry, předláždění napojení vozovky, zřízení krajnice, geodetické zaměření skutečného stavu opravy, provedení návrhu a projednání realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 360 568 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky