Veřejná zakázka: III/11524 žel. přejezd, Králův Dvůr - křiž. III/11542

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7053
Systémové číslo: P20V00000980
Evidenční číslo zadavatele: VZ-411/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 21.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11524 žel. přejezd, Králův Dvůr - křiž. III/11542
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/11524 žel. přejezd, Králův Dvůr - křiž. III/11542“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Provedení díla spočívá v odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50 mm, sanace, seřezání krajnic s nakládkou materiálu, dosypání krajnic a VDZ. Úprava odvodnění bude provedena hloubením příkopu s odvozem zeminy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 546 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy