Veřejná zakázka: III/27529, III/2759 Chudíř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7001
Systémové číslo: P20V00000928
Evidenční číslo zadavatele: VZ-370/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.06.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27529, III/2759 Chudíř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/27529, III/2759 Chudíř“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Záměrem akce je oprava silnic č. III/27529 a III/2579 o celkové výměře 12650 m2 (celková délka úseku 2041 m, prům. šířka 6,2 m). Technologie opravy spočívá ve frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení, mimo obec a v obci kde to výškové poměry dovolují, bude vyrovnávka obalenou směsí v mn. 100kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š. 0,5 m, hloubení příkopů, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev vodorovné dopravní značení – vodící čáry, návrh-projednání a realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 949 057 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky