Veřejná zakázka: Provedení hlavních mostních prohlídek s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 699
Systémové číslo: P16V00000618
Evidenční číslo zadavatele: vz-616/16
Datum nákupu / nabídek: 28.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení hlavních mostních prohlídek s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, který vychází z aktuálního stavu mostní evidence BMS k dnešnímu datu. Sestava členěná dle jednotlivých oblastí je přílohou této výzvy. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221. Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah budou elektronicky (e-mailem odpovědné osobě ve věcech technických) avizována ihned po prohlídce. Po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1x v tištěné podobě, parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí KSÚS SK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 056 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky