Veřejná zakázka: III/24417 Dřísy, most ev.č. 24417-3-neodkladné opravy 2016-odstranění havarijního stavu mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 698
Systémové číslo: P16V00000617
Evidenční číslo zadavatele: vz-609/16
Datum nákupu / nabídek: 23.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24417 Dřísy, most ev.č. 24417-3-neodkladné opravy 2016-odstranění havarijního stavu mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu - jedná se o betonový klenbový most o 1 poli, délka přemostění je 3,25 m.
Došlo zde k odtržení a vysunutí levé čelní zdi včetně římsy, hrozí zřícení této zdi včetně římsy a vozovky pod most. U klenby je dále na obou krajích obnažena výztuž, pata klenby u O1 vlevo je poškozena . Zábradlí neodpovídá normovým požadavkům.
Na mostě se nachází cizí zařízení – chránička pod levou římsou.


Stavební stav mostu je hodnocen stupněm VII. – havarijní.

Výčet požadovaných oprav:
Odstranění stávajícího zábradlí, říms a čelních zdí , odstranění vozovkového souvrství na klenbu. Reprofilace rubu klenby a provedení izolace. Zřízení nových čelních zdí a říms a jejich stabilizace proti posunu dle zpracované PD. Zřízení nového vozovkového souvrství, provedení zálivek. Sanace stávající betonové klenby včetně poškozené paty. Zřízení záchytného systému dle platných norem.

Práce budou prováděny po polovinách mostu, případné objízdné trasy pro těžká vozidla se předpokládají vést po silnicích II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 197 683 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky