Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6915
Systémové číslo: P20V00000842
Evidenční číslo zadavatele: vz-336/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-019702
Datum zahájení: 08.06.2020
Nabídku podat do: 17.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“); zmiňuje-li se v této zadávací dokumentaci Rámcová dohoda , míní se tím Rámcová dohoda včetně veškerých jejích příloh, zejména obchodních podmínek a jejích příloh), a to s 5 (pěti) dodavateli na dobu 4 let. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků.
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací zadavatele a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rozsah činnosti v rámci výkonu stavebního dozoru je podrobně stanoven v závazném vzoru Rámcové dohody, tvořící součást zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo využít postup provádění výkonu stavebního dozoru vymezený v Metodickém pokynu. Součástí stavebního dozoru je i činnost osoby vykonávající dohled nad činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zadavatel upozorňuje, že stavby, ke kterým bude na základě Rámcové dohody vykonáván stavební dozor, mohou být realizovány dle smluvních podmínek FIDIC. Dále zadavatel předpokládá realizaci zakázek financovaných ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury anebo z finančních zdrojů dotací z Evropské unie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy