Veřejná zakázka: III/20125 hr. Kraje - Milíčov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 682
Systémové číslo: P16V00000601
Evidenční číslo zadavatele: vz-576/16
Datum nákupu / nabídek: 21.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/20125 hr. Kraje - Milíčov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy, v intravilánu i extravilánu obce Milíčov na silnici III/20125. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/20125.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.



Technologie opravy:
Bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin. Zřízení krajnic, čištění a úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 399 067 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky