Veřejná zakázka: Zvýšení ochrany měkkých cílů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 6809
Systémové číslo: P20V00000736
Datum zahájení: 25.05.2020
Nabídku podat do: 11.06.2020 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení ochrany měkkých cílů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZ) je v návaznosti na zvýšení ochrany měkkých cílů zpracování komplexní Analýzy rizik a zabezpečení objektů GASK a zajištění bezpečnostního školení a tréninku pro cca 50 zaměstnanců organizace. Veřejná zakázka je dělená na části.
Část A: Analýza rizik a zabezpečení objektů Galerie Středočeského kraje, p.o. („Analýza“)
Část B: Trénink k prevenci a okamžité reakci při ochraně měkkých cílů („Trénink“)
Další informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahují Specifikace (Přílohy č. 3a, 3b) a Smlouvy (Přílohy č. 4a, 4b).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 603 305 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00069922
 • Poštovní adresa:
  Barborská ulice 51-53
  28401 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Barborská ulice 51-53
28401 Kutná Hora

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy