Veřejná zakázka: Právní služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6787
Systémové číslo: P20V00000714
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018021
Datum zahájení: 25.05.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Zadavatel, Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „IDSK“) zabezpečuje dopravní obslužnost Středočeského kraje, tj. vytváří, organizuje a kontroluje funkci systému hromadné přepravy osob, a to jak na území Středočeského kraje, tak i s částečným přesahem na území hl. m. Prahy (dle smlouvy o společném zadávání, uzavřené mezi IDSK a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID), a dále na území sousedních krajů (podle pravidel sjednaných v příslušné smlouvě uzavřené mezi Středočeským krajem a příslušným sousedním krajem).
Předmětem této veřejné zakázky je všeobecné právní poradenství související s činností IDSK poskytované ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na následující oblasti práva:
a) právo veřejných služeb v přepravě cestujících,
b) právo veřejných zakázek,
c) právo občanské,
d) právo pracovní,
e) právo správní,
f) právo trestní.
Předmětem právních služeb poskytovaných v rámci plnění této veřejné zakázky mohou být též právní služby dle § 29 písm. k) bod 1. a 2. zákona.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušený režim
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní (zjednodušený)
 • Předpokládaná hodnota: 11 875 000 Kč bez DPH
  doba plnění v délce 5 let

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 05792291
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 100/94
  18600 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky