Veřejná zakázka: II/116 Hlásná Třebaň, homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 661
Systémové číslo: P16V00000580
Evidenční číslo zadavatele: VZ-365/16
Datum nákupu / nabídek: 12.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 Hlásná Třebaň, homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava komunikace II. třídy, tato komunikace je silně frekventovaná. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou, tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.Technologie opravy:
Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, provedení očištění, realizaci vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 299 653 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky