Veřejná zakázka: III/10132 Ptice, homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 654
Systémové číslo: P16V00000573
Evidenční číslo zadavatele: VZ-374/16
Datum nákupu / nabídek: 10.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10132 Ptice, homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zafrézování napojení a lokální frézování v průtahu obcí, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm ( obsahující, zaříznutí, odtěžení, , odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), výšková úprava kanalizačních vpustí a šoupat inž.sítí., spojovací postřik 0,5 kg/m2, pokládka ACo 11 tl.5cm s vyrovnávkou ACo 11, ošetření pracovní spáry dále seříznutí krajnic a následné dosypání krajnic, s následným odvozem na skládku a skládkovným. Provedení vodorovného značení-vodící proužky v plastu apod. Projednání a realizaci DIO, zjištění inženýrských sítí.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 489 907 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky