Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 644
Systémové číslo: P16V00000563
Evidenční číslo zadavatele: vz-559/2016
Datum nákupu / nabídek: 14.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:
Zastupování při jednáních před státními a jinými orgány, zejména před soudy, obchodními soudy, notáři, obecními, krajskými a speciálními úřady, policií a dalšími orgány státní správy, ve všech dohodnutých věcech.
Poskytování porad a konzultací v rámci vyřizování běžné právní agendy.
Příprava a sepisování potřebných písemností právního charakteru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky