Veřejná zakázka: II/116 Nový Knín – průtah, homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 643
Systémové číslo: P16V00000562
Evidenční číslo zadavatele: VZ-401/16
Datum nákupu / nabídek: 11.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 Nový Knín – průtah, homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky oprava komunikace II. třídy, v průtahu obce Nový Knín. Komunikace je po provedené opravě kanalizace, která byla provedena již v roce 2013. Obec Nový Knín již polovinu vozovky v místech prováděné kanalizace již opravil v roce 2014.Druhá polovina vozovky vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje.

Technologie opravy :
Stržení krajnic včetně odvozu materiálu na skládku ,frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 6 cm od kř. s II/114 v Novém Kníně ,úsek dl. 76 m bude frézován v celé šíři vozovky průměrná šíře 8,85 m, dále bude pokračovat frézování poloviny vozovky po pravé straně v průměrné šíři 2,99 m a v délce 160 m až k úpravě, která byla provedena po povodních 2013.Tento opravovaný úsek v délce 116 m bude vynechán. Dále následuje oprava pravé strany vozovky v prům. šíři 3,4 m a v délce 622 m a konec opravy bude proveden v celé šíři vozovky (tj. 7,8 m) a v délce 50 m končí za mostem ev.č. 116-022.V úseku opravy bude nutné některá místa sanovat do hloubky 35 cm v šíři 110 cm při použití geotextílie a štěrkodrti 2 x 15 cm. Dále bude provedena vyrovnávka nerovných míst, spadlých krajnic, spojovací postřik, provedení očištění zametením a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Před položením nové obrusné vrstvy bude provedena výšková rektifikace inženýrských uzávěru a ul. vpustí.Po položení nové obrusné vrstvy, provést proříznutí podélných a příčných spar a jejich zalití, zřízení krajnic . VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm s balotinou – zřízení včetně předznačení. VDZ plošné v křižovatce s II/114.Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 232 188 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky