Veřejná zakázka: Cyklostezka Žebrák – Tlustice, TDS + BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6293
Systémové číslo: P20V00000221
Evidenční číslo zadavatele: vz-33/20
Datum zahájení: 21.02.2020
Nabídku podat do: 02.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Žebrák – Tlustice, TDS + BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu občasného technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu koordinátora BOZP na stavbě „Cyklostezka Žebrák – Tlustice.

Jedná se o novostavbu společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty v délce 1,156 km. Stezka bude napojena na stávající účelové komunikace. Napojení směrem do Města Žebrák bude upraveno po dostavbě obchvatu, kdy spojí město Žebrák s obcí Tlustice bez kolize s jinou dopravní cestou.

Směrové vedení částečně kopíruje trasu stávající lesní cesty a dále severní hranici průmyslové zóny Žebrák. Zájmové území se nachází jihovýchodně od zástavby Města Žebrák přibližně 1,5km od náměstí. Stezka bude vedena po pravém břehu údolí Stroupinského potoka.

Stezka je navržena v šířce 3,0 m bez rozšíření. Konstrukce stezky je navržena jako netuhá v tl. 0,35m s krytem z asfaltového betonu, který bude v místě křížení s VTL plynovodem nahrazen dlážděným krytem. V rámci stavby budou řešeny stávající příkopy v místě křížení s novou stezkou trubními propustky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 276 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky