Veřejná zakázka: III/12537 Sobočice – Zásmuky - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6031
Systémové číslo: P19V00002107
Evidenční číslo zadavatele: vz-793/19
Datum zahájení: 19.12.2019
Nabídku podat do: 06.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12537 Sobočice – Zásmuky - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení diagnostiky vozovky a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/12537 v úseku od křižovatky se silnicí III/12532 před obcí Sobočice po křižovatku se silnicí I/2.
Neukáže-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno odtěžení stávajícího dlážděného krytu vozovky, popřípadě odtěžení spodních vrstev, pokládka nového spodního souvrství vozovky, osazení silničních obrub, úprava napojení vjezdů a MK v nezbytně nutném (a funkčním) rozsahu, pokládka ložné a obrusné vrstvy v prům. šířce 6-7m. Bude vyřešené (zajištěné, doplněné, obnovené) odvodnění silnice v celém úseku, zejména v obci Zásmuky vč, prověření možnosti řešení dopravy v klidu. Dojde k sjednocení šíře vozovky. V extravilánu bude provedeno stržení krajnic, obnova, reprofilace a prohloubení silničních příkopů, obnova, úprava a doplnění silniční vegetace, dosypání krajnic a osazení směrových sloupků.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky vozovky.
Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v plastu, obnova (výměna) a doplnění svislého dopravního značení, rektifikaci znaků inženýrských sítí, budou osazena veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, atd…).
Zpracování DUR, DSP, PDPS + rozpočet, v pěti vyhotoveních a elektronicky, zajištění dokladové části, územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Zahájení projekčních prací na PD bude na základě výzvy KSUS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 222 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky