Veřejná zakázka: SPŠ Luční 860 – Zateplení a střecha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6030
Systémové číslo: P19V00002106
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 31.12.2019 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SPŠ Luční 860 – Zateplení a střecha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy domu č.p. 860 ve Vlašimi, spočívající v zateplení vnějšího pláště domu včetně půdního prostoru a výměně střešní krytiny. Současně se zateplením domu bude provedena nová dešťová kanalizace, do které budou svedeny okapové svody ze severní strany střechy domu. Dešťová kanalizace bude zaústěna do štěrkového vsaku na pozemku parc.č. 1659/6 k.ú. Vlašim.
Stavebními úpravami se půdorysné rozměry a výška stavby nemění. Vzhled stavby se změní, odbouráním šesti komínů.

Stávající budova je zděná, obdélníkového půdorysu, zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní krytinou. Budova obsahuje jedno podzemní podlaží, které slouží jako technické zázemí domu, dvě nadzemní podlaží se samostatnými byty pro začínající pedagogické pracovníky škol (tři byty v 1.NP a tři byty v 2.NP) včetně kuchyňky a sociálního zařízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
 • IČO: 61664553
 • Poštovní adresa:
  Komenského 41
  258 01 Vlašim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629530

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Komenského 41
258 01 Vlašim

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky