Veřejná zakázka: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6026
Systémové číslo: P19V00002102
Evidenční číslo zadavatele: vz-789
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 14.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je provedení diagnostiky vozovky a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/3294 v úseku od pracovní spáry v místě přechodu asfaltového povrchu na žulový po křižovatku se silnicí III/3298 v obci Velim.
Neukáže-li diagnostika vozovky a IG průzkum jiné řešení, bude provedeno odtěžení stávajícího dlážděného krytu vozovky, popřípadě odtěžení spodních vrstev, pokládka nového spodního souvrství vozovky, osazení silničních obrub, úprava napojení vjezdů a MK v nezbytně nutném (a funkčním) rozsahu, pokládka ložné a obrusné vrstvy v prům. šířce 6-7m. Bude vyřešené (zajištěné, doplněné, obnovené) odvodnění silnice v celém úseku, zejména v intravilánu, navržena rekonstrukce propustku pod silnicí v místě přepadu z rybníka. Dojde k sjednocení šíře vozovky, úpravě uličního prostoru, řešení dopravy v klidu a k jejímu celkovému zklidnění. V extravilánu bude provedeno stržení krajnic, obnova, reprofilace a prohloubení silničních příkopů, dosypání krajnic a osazení směrových sloupků. Na začátku úseku bude provedena celková rekonstrukce stávajícího trubního propustku.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky vozovky a IG průzkumu.
Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v plastu, obnova (výměna) a doplnění svislého dopravního značení, rektifikaci znaků inženýrských sítí, budou osazena veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, atd…).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 286 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky