Veřejná zakázka: III/1114 Líšno - svah a část vozovky - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5892
Systémové číslo: P19V00001968
Evidenční číslo zadavatele: vz-691/19
Datum zahájení: 25.11.2019
Nabídku podat do: 06.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1114 Líšno - svah a část vozovky - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace a souvisejícího výkonu IČ.
Jedná se o zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP) bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, a projektové dokumentace k provedení stavby (PDPS), na zpevnění svahu a části silnice III/1114 vhodnými zabezpečovacími prvky. Zajištění inženýrské činnosti k vydání pravomocného stavebního povolení, případně zajištění ohlášení stavby, pokud nebude akce vyžadovat stavební povolení. Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí, vypracování záborového elaborátu včetně návrhu majetkového vypořádání, projednání záměru s dotčenými subjekty a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí PD bude i zpracování DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 344 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky