Veřejná zakázka: BESIP – III/27944 Žerčice, úprava vjezdu do obce_PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5840
Systémové číslo: P19V00001916
Evidenční číslo zadavatele: vz-720/19
Datum zahájení: 13.11.2019
Nabídku podat do: 22.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP – III/27944 Žerčice, úprava vjezdu do obce_PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu řízení (dále jen „IČ k ÚR“), projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ ke SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), výkon autorského dozoru stavby a majetkoprávní vypořádání na akci: „BESIP – III/27944 Žerčice, úprava vjezdu do obce“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 260 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky