Veřejná zakázka: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 574
Systémové číslo: P16V00000493
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631246
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 01.12.2016 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího stavu komunikace II/115. Rekonstrukce silnice II/115 vychází ze stávajících parametrů a je navržena jako dvoupruhová, silnice II. třídy, v základním šířkovém uspořádání MO 7,5, návrhová rychlost 50 km/hod. Z prostorových důvodů je kategorie silnice v omezených úsecích modifikována na MO 8,5 a MO 6,5. Silnice je navržena v intravilánovém i v extravilánovém uspořádání. V úseku 0,0 km až 2,160 km (křižovatka s ulicí Slunečnou), je navržena kompletní rekonstrukce vozovky. Důvodem je umístění dešťové kanalizace a změna výškového řešení v prostoru Vráže. Od km 2,160 do konce úseku je navrženo pouze frézování živičných vrstev vozovky a nahrazení novou obrusnou vrstvou. Celková délka trasy rekonstrukce od žel. přejezdu – sjezd do Dobřichovic je 3,419 21 km. V rámci návrhu trasy bude provedena rekonstrukce mostního objektu přes potok Švarcava. V úseku ul. Karlštejnská – ul. Riegrova je navrženo podélné stání pro čtyři vozidla. V rámci provádění rekonstrukce je celý řešený úsek rozdělen na 7 stavebních celků. Při výstavbě budou některé úseky vyžadovat vyloučení nákladní dopravy a některé budou vyžadovat kompletní vyloučení provozu v dotčeném úseku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 79 828 299 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky