Veřejná zakázka: Protipožární opatření DS Zátor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 5641
Systémové číslo: P19V00001717
Datum zahájení: 14.10.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protipožární opatření DS Zátor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazu výměr a činností a technické zprávy a projektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 75009871
 • Poštovní adresa:
  Hostomice 373
  267 24 Hostomice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Písemné nabídky budou podány v českém jazyce. Lze je podat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele Domov Hostomice – Zátor, Zátor 373, 267 24 Hostomice, na sekretariát ředitele, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den lhůty do 09.00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy