Veřejná zakázka: BESIP – Zvýšení bezpečnosti, II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 555
Systémové číslo: P16V00000474
Evidenční číslo zadavatele: vz-448/16
Datum nákupu / nabídek: 16.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP – Zvýšení bezpečnosti, II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je umístění bezpečnostního zádržného systému podél silnice II/272 v úseku mezi obcí Dolní Cetno a obcí Katusice. Jedná se o návrh nových silničních jednostranných svodidel v délce 508 m. Svodidla budou umístěna podél pravé strany silnice druhé třídy v úseku staničení cca 41,246 až km 41,754.
Nová svodidla budou osazována s úrovní zadržení H1. Začátek svodidel bude řešen s výškovým náběhem dlouhým a ukončení bude na stávající svodidla, s nutností demontáže stávajícího výškového náběhu.
Stavba se nachází západně od Mladé Boleslavi v úseku silnice druhé třídy 272 mezi obcemi Dolní Cetno a Katusice. Řešený úsek silnice II/272 se nachází v extravilánu v území nezastavěném a je veden v lesním úseku. Silnice je v kategorii S 6,5/60. Na silnici navazují svahy s převážně listnatým porostem. Pozemní komunikace je vedena v podélném sklonu v rozmezí 7 % až 10 %. Popisovaný úsek pozemní komunikace je směrově členitý (směrové oblouky menších poloměrů).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 674 244 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky