Veřejná zakázka: II/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 - TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5492
Systémové číslo: P19V00001568
Evidenční číslo zadavatele: vz-634/19
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 - TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,, zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,,II/245 Lázně Toušeň, most ev.č. 245-002“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 516 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky