Veřejná zakázka: Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 518
Systémové číslo: P16V00000437
Evidenční číslo zadavatele: VZ-397/2016
Datum nákupu / nabídek: 22.07.2016 07:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je technická pomoc objednateli v rozsahu:

Ověření nové technologie v praxi, jejímž předmětem je využití absolutně výškově přesných geometrických modelů, informačních modelů od fáze přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele oprav silnic (část přesného zadání prací výkazem výměr, velmi přesného digitálního modelu stavby a informační modely v zabezpečeném vytyčovacím zařízení) až po fázi realizace stavby (strojní řízení). V rámci aplikace této technologie bude využito navádění silničních fréz pomocí označení výšky (hloubky frézování) na stávajícím asfaltovém povrchu pomocí čísel a to konkrétně na stavbách:
- III/00517, Nučice – Rudná, o délce úseku 1,096 km, CMS Rudná,
- III/2408 Úholičky, o délce úseku 1,750 km, CMS Slaný Melichar,
- III/00716, Buštěhrad, o délce úseku 0,800 km, CMS Fialka.
Celkové délka řešených úseků je 3,646 km. Nová technologie bude využita u 2 konstrukčních vrstev, tj. souhrnně v délce 7,292 km povrchů jednotlivých vrstev silnice (stávající stav a stav po frézování).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 992 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky