Veřejná zakázka: III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, úsek kř. III/3368 Hodkov – kř. III/3363 Čestín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 509
Systémové číslo: P16V00000428
Evidenční číslo zadavatele: vz-358/16
Datum nákupu / nabídek: 09.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, úsek kř. III/3368 Hodkov – kř. III/3363 Čestín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedená expertíza na základě odvrtů a měření průhybů vozovky stanovila únosnost, zbytkovou životnost a návrh úprav s minimálním zesílením konstrukce vozovky. Ze dvou variant opravy uvedených v diagnostice zvolil projektant metodu pokládky teplých asfaltových vrstev (var. 1 dle diagnostiky). Předpoklad dopravního zatížení je 70 TNV/24 hodin.
Návrh úprav:
- odstranění frézováním stávající asfaltové vyrovnávky porušené trhlinami a výtluky,
- provedení infiltračního postřiku stávajícího povrchu (po očištění) kation. akt. emulzí 0,5 kg/m2 asfaltu po vyštěpení,
- provedení pokládky vyrovnávací vrstvy dle příčných řezů v krajích vozovky v tlouštce min. 40 mm asfaltovou směsí typu asfaltový beton ACP 22+ dle ČSN EN 13108-1 do projektem předepsaných sklonů,
- provedení spojovacího postřiku kation. akt. emulzí 0,3 kg/m2 asfaltu po vyštěpení,
- provedení pokládky ložní vrstvy krytu v tlouštce 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13108-1,
- provedení spojovacího postřiku povrchu kation. akt. emulzí 0,3 kg/m2 asfaltu po vyštěpení,
- provedení pokládky obrusné vrstvy krytu v tl. 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13108-5.

Tloušťka vyrovnávky bude provedena, jak bylo uvedeno, hlavně v okrajích vozovky a nepočítá se do výpočtu zesílení.

Součástí opravy silnice je i vyčištění silničních příkopů od nánosů, eventuelně i stávajících propustků, instalace ocelového svodidla v místech, kde to bude bez rozšíření krajnic možné, osazení směrových sloupků a vodorovné a svislé dopravní značení.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP. Zajištění a realizace DIO.

Nutnost vytyčení inženýrských sítí a zajištění sloupů po dobu provádění prací.

Stavební práce budou probíhat v souladu s Projektovou dokumentací společnosti Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 z 05/2016, č. zak. 3094/24 a soupisem prací, které jsou přílohou č. 2 a 3 této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 876 855 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky