Veřejná zakázka: Propustek na silnici III/10169 Hradešín - Masojedy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4997
Systémové číslo: P19V00001073
Evidenční číslo zadavatele: vz-518/19
Datum zahájení: 28.06.2019
Nabídku podat do: 13.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propustek na silnici III/10169 Hradešín - Masojedy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího propustku a nahrazení novým propustkem. Součástí projektu bude i výměna vozovkového krytu v navazujícím úseku v délce 50 m. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na přestavbě propustku. Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 430 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky