Veřejná zakázka: Zjednodušená PD – opravy mostních objektů, propustů a příslušenství sil. II. a III. třídy 2019-2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4979
Systémové číslo: P19V00001055
Evidenční číslo zadavatele: VZ-491/19
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zjednodušená PD – opravy mostních objektů, propustů a příslušenství sil. II. a III. třídy 2019-2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování vzorových dokumentací na následující typy poruch a závad:

a) Mostní závěr s jednoduchým těsněním
b) Povrchový elastický mostní závěr
c) Integrovaný železobetonový most s rozpětím do 5,0 m
d) Trubní propust z železobetonových trub
e) Propust z ocelové flexibilní konstrukce
f) Oprava kamenné/cihelné klenby
g) Podchycení mostu pomocí ocelové flexibilní konstrukce
h) Tížná opěrná betonová zeď
i) Tížná zárubní gabionová zeď
j) Úhlová opěrná železobetonová zeď
k) Oprava říms
l) Oprava zábradlí, svodidel a zábradelních svodidel
m) Údržbové práce na mostech

Výše uvedené práce budou zařazeny do samostatných staveb. Součástí všech staveb bude soupis prací a odhad nákladů.
V majetku Středočeského kraje se nachází mostní objekty, propustky, opěrné zdi a příslušenství na nich, které jsou zařazeny v V., VI. a VII. klasifikačním stupni stavu. Do tohoto stupně byly zařazeny v rámci pravidelných běžných, hlavních nebo případně mimořádných prohlídek. Závady na těchto objektech budou odstraněny v rámci plánovaných oprav v letech 2019 až 2022. Dále bude prováděna běžná stavební a nestavební údržba dle výsledků z prováděných pravidelných prohlídek.
Tak, aby bylo možné tyto opravy zrealizovat, bude pro účely zadávacího řízení vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Vzhledem k tomu, že se bude jednat údržbové práce stavební či nestavební povahy, a dále odstranění havarijního stavu, nebude předmětem zakázky projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a veškeré práce nebudou podléhat stavebnímu povolení (případně může být stavba provedena v režimu odstranění havarijního stavu, který vydá příslušný speciální stavební úřad).
Na základě takto zpracované dokumentace a soupisu prací musí být dodavatel schopen provést ocenění jednotlivých prací. Po ukončení výběrového řízení bude investorem proveden konkrétní výběr jednotlivých staveb a stavební či nestavební údržby. Následně již dodavatel stavby bude mít za povinnost zpracovat realizační dokumentaci, TePř opravy, či jinou dokumentaci dle povahy provedených prací a požadavku zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 855 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky