Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4822
Systémové číslo: P19V00000898
Datum zahájení: 17.06.2019
Nabídku podat do: 01.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Studánky u
Cerhovic (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
· Pokácení dřevin druhu bříza bělokorá (5 ks) a odstranění náletových dřevin (plocha 0,02 ha, termín 1.10. - 30.1 l. 2019) včetně chemického ošetření pařízků proti zmlazení, štěpkování a odvozu dřevin mimo ZCHÚ a ochranné pásmo. Pokácené vzrostlé stromy druhu bříza bělokorá budou ponechány na místě.
· Zvětšení stávající tůně na pozemku p.č. 680 k.ú. Cerhovice na velikost cca 30 m2 (25 m3) o max. hloubce l m. Sklon břehů bude 1:6 - 1:10. Tůň bude hloubena pomocí lehké techniky, výkopový materiál výkopu bude využit v rámci lokality, a přebytek odvezen a zlikvidován podle platných právních předpisů.
Bude upřesněno při protokolárním předání prací. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů tůně. Břehy tůně nebudou urovnány do jednotného uhlazeného tvaru. Tůň bude hloubena v období od září do listopadu roku 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 793 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky