Veřejná zakázka: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4818
Systémové číslo: P19V00000894
Evidenční číslo zadavatele: VZ-295/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 16.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic." Jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy. Šířkové uspořádání a směrové vedení nebude dotčeno. Niveleta komunikace nebude výrazně měněna. Bude opraven systém odvodnění. Zejména vyprofilovány příkopy na požadovaný tvar dle výkresové části. Stávající propustky budou vyčištěny případně vyspraveny. Bude provedena výšková korekce napojených místních komunikací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 881 853 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky