Veřejná zakázka: III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1 sanace stěn mezi mostem a přepadem Nečaského rybníka po havárii

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 481
Systémové číslo: P16V00000400
Evidenční číslo zadavatele: vz-351/16
Datum nákupu / nabídek: 22.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1 sanace stěn mezi mostem a přepadem Nečaského rybníka po havárii
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je sanace stěn spočívající v jejich kompletní výměně při použití těsněných jímek zapažených štětovnicemi. V první fázi bude bezodkladně provedeno rozepření a zajištění stávajících zdí, které jsou nyní v havarijním stavu, ve druhé fázi – po výlovu a vypuštění rybníka bude provedeno zapažení štětovnicemi, demolice stávajících zdí a výstavba nových železobetonových zdí, které se stanou součástí mostního objektu. Po provedení 1 fáze se předpokládá také dokončení a zprovoznění probíhající stavby mostu.
Povolení stavby je řešeno dle §177 SZ – nařízení odstranění havarijního stavu – ODMěÚ Jičín.
Pro provedení havarijní opravy byl určen speciální stavební úřad Jičín.
Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností Statická spol. s r.o., Železničářů 1072, 272 01 Kladno, IČ 28220111, č. zakázky: 40316.
Povinností zhotovitele je provést aktualizaci v předložené PD navrženého znění „Povodňového a havarijního plánu“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 894 239 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky