Veřejná zakázka: Dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor - Černínovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4809
Systémové číslo: P19V00000885
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor - Černínovsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování ornitologického a dendrologického průzkumu v části přírodní rezervace Úpor - Černínovsko k. ú. Kly, Obříství a Úpor v okrese Mělník (dále jen „ZCHÚ“), na ploše cca 255 ha:
• Dendrologický průzkum bude zaměřen zejména na výskyt topolu černého (Populus nigra) tak, že bude zahájen předáním území v roce 2019 a ukončen nejpozději 30. 9. 2020. Jedinci topolu černého budou zapsáni do tabulek včetně dalších zjištěných údajů výšky, výčetní tloušťky a zdravotního stavu. Místa výskytu budou zakreslena do lesnické (příp. katastrální) mapy území, zaměřena pomocí GPS včetně udání souřadnic. Zjištění jedinci topolu černého budou v terénu viditelně označeni plným kruhem žluté barvy o průměru nejméně 12 cm ve výšce cca 130 cm nad zemí. Počet značek na stromě bude záviset na jeho obvodu (2–4 rovnoměrně rozmístěné po obvodu kmene). Alespoň nad jednu značku bude napsáno pořadové číslo (velikost čísla cca 7 cm), které bude odpovídat i záznamu v tabulce a zákresu v mapě. V rámci průzkumu budou dále zjišťováni jedinci dalších významných druhů jabloň lesní, jilm habrolistý, jilm vaz, dub červený, trnovník akát, javor jasanolistý, případně další nepůvodní či invazní druhy. Tito jedinci nebudou v terénu označováni, jejich výskyt bude zaznamenán do mapového podkladu a zároveň bude zaznamenán odhad jejich počtu, celkový objem dřevní hmoty, věková struktura, výskyt zmlazení atp. Zhotovitel odevzdá v termínu do 31. 10. 2020 zprávu o dendrologickém průzkumu, která bude obsahovat, fotodokumentaci, protokoly z provedených šetření a zhodnocení zjištěných údajů.
• Po ukončení průzkumu v roce 2020 odevzdá zhotovitel závěrečnou zprávu s výsledky průzkumu včetně vyhodnocení. Součástí zprávy bude i podrobnější popis stavu jedinců topolu černého, jejich perspektivy na stanovišti včetně případného návrhu opatření pro jejich ochranu, návrh vhodných míst pro nové výsadby atp.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy