Veřejná zakázka: Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4770
Systémové číslo: P19V00000846
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.06.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
pro část A jsou stavební úpravy a přístavba dílen odborné výchovy SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, bezbariérové WC a rampy, výměna oken v truhlárně, rekonstrukce sociálního zařízení a obložení v truhlárně na Závodí.
pro část B je rekonstrukce vzduchotechniky a odsávání za účelem zvýšení funkčnosti a spolehlivosti a napojení na nové dřevoobráběcí stroje v truhlářské dílně na Závodí. Bližší informace viz. projektová dokumentace.
Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované Ing. Václavem Novotným, Stavební kanceláří se sídlem U stadionu 70, Beroun – Město, 266 01, IČO: 14764148 (dále také „PD“), která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel bude povinen postupovat dle této PD a dalších příloh, kterou jsou součástí této ZD, platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů, které souvisí s předmětem této veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 705 821 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
 • IČO: 00664740
 • Poštovní adresa:
  Okružní 1404
  266 73 Beroun-Hlinky

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy