Veřejná zakázka: II/611 Mochov, od kř. S II/245 do kř. S III/2724 – PD, ověření nové technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 465
Systémové číslo: P16V00000384
Evidenční číslo zadavatele: VZ-373/16
Datum nákupu / nabídek: 28.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/611 Mochov, od kř. S II/245 do kř. S III/2724 – PD, ověření nové technologie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:

Zajištění nutné projektové a povolovací dokumentace, která výběrem vhodné technologie odstraní stávající poruchy ale hlavně zamezí dalšímu opakovanému vzniku poruch na silnici s podkladovou vrstvou, tvořenou betonovými deskami .

V tomto smyslu se nabízí pro:
• Ložnou vrstvu použití vhodně upraveného modifikovaného pojiva, které zlepšuje smykové vlastnosti směsi a tím i odolnost vůči deformacím.
• Obrusnou vrstvu použití modifikovaného pojiva, kdy pak výsledná směs lépe odolává deformacím, je pružnější a má vyšší tuhost a trvanlivost.

Průzkumy a rozbory (vč. inž. sítí), vedlejší náklady
Projektové práce ( DSP PDPS)
Tisk, kopírování, kompletace
Výkaz výměr, Položkový rozpočet
Inženýrská činnost (SP)
Zpracování žádosti o dotaci

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 025 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky