Veřejná zakázka: II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4622
Systémové číslo: P19V00000698
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016598
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 26.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy". Předmětem plnění zakázky je vymístění silnic II/101 a III/10160 z intravilánu obce Zápy. Přeložka silnice II/101 je navržena v délce 1,639km v uspořádání silniční kategorie S9,5/70. Do okružní křižovatky je rovněž napojena přeložka silnice II/245, která je navržena v délce 1,120km v uspořádání kategorie S7,5/50. V rámci stavby je nutné vybudovat dva mostní objekty přes vodoteče: Ostrovský potok a Svěmyslickou svodnici.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 238 199 157 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky