Veřejná zakázka: Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4593
Systémové číslo: P19V00000669
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 13.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.

Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Operačního programu Životní prostředí, číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001497. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen poskytovatelem dotace, nebude probíhat plnění této veřejné zakázky. V souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. e) Zákona je Zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo zčásti uhrazena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 272 868 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004593)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků